info@manoshahr.ir

درباره فرچیا ( freccia )

بازرگانی تسکینی نماینده کارخانه سوپاپ سازی فرچیا ( freccia ) ایتالیا می باشد. فرچیا ( freccia ) کارخانه ای با پیشینه ۹۰ سال تولید سوپاپ و گاید خودرو های سبک و سنگین است. شرکت بین المللی فرچیا ( freccia ) به صورت تخصصی در زمینه ی توزیع قطعات موتور فعالیت می کند. این شرکت با هدف اولیه تجارت سازی خدمات پس از فروش والف های مورد استفاده در موتور در کشور ایتالیا پایه گذاری شد.

سایت رسمی شرکت فرچیا ( freccia )
یک قرن تجربه در تولید قطعات برای برندهای معتبر دنیا

بازرگانی تسکینی نماینده کارخانه سوپاپ سازی فرچیا ( freccia ) ایتالیا می باشد. فرچیا ( freccia ) کارخانه ای با پیشینه ۹۰ سال تولید سوپاپ و گاید خودرو های سبک و سنگین است. شرکت بین المللی فرچیا ( freccia ) به صورت تخصصی در زمینه ی توزیع قطعات موتور فعالیت می کند. این شرکت با هدف اولیه تجارت سازی خدمات پس از فروش والف های مورد استفاده در موتور در کشور ایتالیا پایه گذاری شد.

۰
نمونه محصولات

با توجه به گسترش صنعت حمل و نقل جاده ای و رشد روز افزون تولید یا مونتاژ خودرو های سنگین و نیمه سنگین، نیاز به توزیع قطعات یدکی مورد نیاز بیش از پیش در کشور احساس می شود. از این رو شرکت تجاری بازرگانی تسکینی با عنایت به این نیاز فزاینده ی کشور تاسیس شد. زمینه ی اصلی فعالیت این شرکت واردات تمامی قطعات یدکی سنگین و نیمه سنگین از برند های برتر جهان می باشد.\nبا توجه به گسترش صنعت حمل و نقل جاده ای و رشد روز افزون تولید یا مونتاژ خودرو های سنگین و نیمه سنگین، نیاز به توزیع قطعات یدکی مورد نیاز بیش از پیش در کشور احساس می شود. از این رو شرکت تجاری بازرگانی تسکینی با عنایت به این نیاز فزاینده ی کشور تاسیس شد. زمینه ی اصلی فعالیت این شرکت واردات تمامی قطعات یدکی سنگین و نیمه سنگین از برند های برتر جهان می باشد.

نمونه محصولات
نمونه محصولات این برند

با توجه به گسترش صنعت حمل و نقل جاده ای و رشد روز افزون تولید یا مونتاژ خودرو های سنگین و نیمه سنگین، نیاز به توزیع قطعات یدکی مورد نیاز بیش از پیش در کشور احساس می شود. از این رو شرکت تجاری بازرگانی تسکینی با عنایت به این نیاز فزاینده ی کشور تاسیس شد. زمینه ی اصلی فعالیت این شرکت واردات تمامی قطعات یدکی سنگین و نیمه سنگین از برند های برتر جهان می باشد.\nبا توجه به گسترش صنعت حمل و نقل جاده ای و رشد روز افزون تولید یا مونتاژ خودرو های سنگین و نیمه سنگین، نیاز به توزیع قطعات یدکی مورد نیاز بیش از پیش در کشور احساس می شود. از این رو شرکت تجاری بازرگانی تسکینی با عنایت به این نیاز فزاینده ی کشور تاسیس شد. زمینه ی اصلی فعالیت این شرکت واردات تمامی قطعات یدکی سنگین و نیمه سنگین از برند های برتر جهان می باشد.

نمونه محصولات برند

با توجه به گسترش صنعت حمل و نقل جاده ای و رشد روز افزون تولید یا مونتاژ خودرو های سنگین و نیمه سنگین، نیاز به توزیع قطعات یدکی مورد نیاز بیش از پیش در کشور احساس می شود. از این رو شرکت تجاری بازرگانی تسکینی با عنایت به این نیاز فزاینده ی کشور تاسیس شد. زمینه ی اصلی فعالیت این شرکت واردات تمامی قطعات یدکی سنگین و نیمه سنگین از برند های برتر جهان می باشد.\nبا توجه به گسترش صنعت حمل و نقل جاده ای و رشد روز افزون تولید یا مونتاژ خودرو های سنگین و نیمه سنگین، نیاز به توزیع قطعات یدکی مورد نیاز بیش از پیش در کشور احساس می شود. از این رو شرکت تجاری بازرگانی تسکینی با عنایت به این نیاز فزاینده ی کشور تاسیس شد. زمینه ی اصلی فعالیت این شرکت واردات تمامی قطعات یدکی سنگین و نیمه سنگین از برند های برتر جهان می باشد.تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه بازرگانی تسکینی